Cấm vận Tiếng Anh là gì đáng xem nhất 2024

Xem Cấm vận Tiếng Anh là gì đáng xem nhất 2024

cấm vận Dịch Sang Tiếng Anh Là

+  xem lệnh cấm vận, chính sách cấm vận
= cấm vận thương mại trade embargo&
= cấm vận vũ khi arms embargo

Cụm Từ Liên Quan :

chính sách cấm vận /chinh sach cam van/

+  embargo

lệnh cấm vận /lenh cam van/

+  embargo
= xem lệnh cấm vận như là một lời tuyên chiến to consider the embargo tantamount to a declaration of war

Bạn đang tìm hiểu bài viết Cấm vận Tiếng Anh là gì đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.