Cách tắt HP Battery Alert đáng xem nhất 2024

Xem Cách tắt HP Battery Alert đáng xem nhất 2024

Triệu chứng

Trên một số lớn HP máy tính xách tay kiểu đang chạy Windows 7, bạn không đúng cách có thể nhận được thông báo cảnh báo sau từ đồng hồ pin Windows:

Xem xét thay thế pin.

Ngoài ra, một “X” đỏ có thể xuất hiện trên biểu tượng pin trong vùng thông báo. Tuy nhiên, pin vẫn có đủ sức khoẻ. Vấn đề này được biết là xảy ra trên DV9000 và DV 67000 dòng máy tính xách tay.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra trên các mô hình máy tính xách tay, đã không được thiết kế dành cho Windows 7, vì phần mềm hệ thống (BIOS) báo cáo không đúng công suất thiết kế của pin cho hệ điều hành. Thông báo “Xem xét thay pin” được hiển thị khi cuối cùng đầy đủ phí dung lượng nhỏ hơn 40% pin công suất thiết kế báo cáo. Cuối cùng dung lượng phí đầy đủ và báo cáo pin công suất thiết kế được lấy Windows từ hệ thống ACPI vững (BIOS). Trên các mô hình máy tính xách tay cũ HP, lấy pin công suất thiết kế được không đúng báo cáo là 88, 800mWh mặc dù pin của thiết kế thực tế dung lượng thấp hơn. Lỗi phần mềm này thì có thể làm cảnh báo “Xem xét thay pin” để hiển thị không chính xác khi dung lượng phí đầy đủ cuối cùng vẫn còn hơn 40% lượng của pin thực tế thiết kế.

Giải pháp

Đó là bản cập nhật Windows sẽ xoá thư báo cáo không đúng pin chỉ hệ thống bị ảnh hưởng. Bản cập nhật này không thay đổi bất kỳ hiện tượng khác trên máy tính và sẽ không thay đổi thực tế pin trong bất kỳ cách nào. Bản Cập Nhật sẽ chỉ cung cấp nếu Windows Update phát hiện bản cập nhật này áp dụng cho máy tính của bạn. Ngoài ra, HP cung cấp một pin Tiện ích kiểm tra có thể được cài đặt như một phần của chương trình hỗ trợ HP hỗ trợ. Chạy pin kiểm tra Tiện ích sẽ cung cấp một giao diện chính xác của tình trạng pin và xem thay thế nên được xem. Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thông tin cập nhật

Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Để tải xuống bản cập nhật này, ghé thăm website sau của Microsoft Windows Update:

Lưu ý Bản cập nhật này có sẵn từ các trang web Microsoft Windows Update. Ngoài ra, bản cập nhật này được cung cấp chỉ khi Windows Update phát hiện bản Cập Nhật áp dụng cho máy tính của bạn.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này áp dụng cho máy tính chỉ có phần mềm bị ảnh hưởng (BIOS).

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng bản cập nhật trong gói này, bạn không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản chung của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn (DST). Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

Ghi chú thông tin tệp Windows 7

Những tệp này áp dụng cho một bản gốc, sản phẩm cụ thể (RTM, SPn), và nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra số phiên bản của tệp như hiển thị trong bảng dưới đây:

Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá lỗi được phát hành rộng rãi để phục các sự cố phổ biến, đặc biệt quan trọng. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.

Các tệp MANIFEST (.manifest) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần “thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7”. Tệp MANIFEST và bảo mật liên quan (.cat) tệp danh mục, đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.

Bạn đang tìm hiểu bài viết Cách tắt HP Battery Alert đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.