Bài tập kiểm toán căn bản có lợi giải đáng xem nhất 2024

Xem Bài tập kiểm toán căn bản có lợi giải đáng xem nhất 2024

Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (142.77 KB, 15 trang )

Bài tập Kiểm toán đại cương
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN
I. TRẮC NGHIỆM
1. Lý do chính của một cuộc kiểm toán BCTC là:
a. Phát hiện ra các sai sót và gian lận trên BCTC.
b. Nhằm đáp ứng yêu cầu của luật pháp.
c. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực và hợp lý của BCTC.
d. Làm giảm trách nhiệm của nhà quản lý đối với BCTC.
2. Doanh nghiệp cần kiểm toán viên độc lập kiểm toán BCTC là vì:
a. Ban Giám đốc có thể gian lận và thông thường các kiểm toán viên độc lập sẽ phát hiện các gian lận
này.
b. Thường có sự mâu thuẫn về lợi ích giữa công ty soạn thảo BCTC với người sử dụng BCTC.
c. Vì có thể có sai sót ở số dư các tài khoản mà sẽ được các kiểm toán viên độc lập điều chỉnh.
d. Vì hệ thống KSNB thường không đáng tin cậy
3. Các BCTC đã được kiểm toán sẽ đảm bảo:
a. Thông tin trên các BCTC là chính xác.
b. Không có gian lận trong các BCTC.
c. Đơn vị đã được quản lý tốt.
d. Làm tăng thêm sự tin cậy của các BCTC.
4. Mục đích chính của kiểm toán hoạt động là:
a. Cung cấp sự đảm bảo rằng hệ thống KSNB hoạt động đúng như thiết kế.
b. Nhằm giúp đỡ kiểm toán viên độc lập trong việc kiểm toán BCTC.
c. Nhằm cung cấp kết quả kiểm tra nội bộ về các vấn đề kế toán và tài chính cho các nhà quản lý cấp
cao của công ty.
d. Cung cấp sự đánh giá về hoạt động của một tổ chức trong việc đáp ứng mục tiêu của tổ chức
đó.
5. Một KH yêu cầu kiểm toán các báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng của họ, đây là yêu cầu về:
a. Kiểm toán BCTC.
b. Kiểm toán tuân thủ.
c. Kiểm toán hoạt động.
d. Kiểm toán Nhà nước

6. Ai là người chịu trách nhiệm chính đối với tính trung thực của BCTC của một ngân hàng
a. Trưởng phòng kiểm toán nội bộ
b. Ban giám đốc ngân hàng
c. Kế toán trưởng
d. Kiểm toán viên độc lập kiểm toán BCTC này
7. Các thí dụ nào sau đây không phải là kiểm toán tuân thủ
a. Kiểm toán các chi nhánh ngân hàng về việc thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay
b. Kiểm toán của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp
c. Kiểm toán doanh nghiệp theo yêu cầu của ngân hàng về việc chấp hành các điều khoản của hợp
đồng tín dụng
d. Kiểm toán một dự án xóa đói giảm nghèo về tính hiệu quả của nó.
8. Một cuộc kiểm toán được dành cho việc phát hiện những vi phạm các điều luật và quy định được
xem như là:
a. Kiểm toán BCTC
b. Kiểm toán tuân thủ
c. Kiểm toán thực hiện
– 1-
Bài tập Kiểm toán đại cương
d. Kiểm toán hoạt động
9. Ý nghĩa quan trọng nhất mà hoạt động kiểm toán mang lại cho xã hội là:
a. Tăng thêm niềm tin của các nhà đầu tư vào kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong
nền kinh tế
b. Giúp các doanh nghiệp dễ dàng gọi vốn từ các nhà đầu tư.
c. Hạn chế rủi ro kinh doanh cho khách hàng được kiểm toán
d. Hạn chế rủi ro thông tin cho nhiều đối tượng
10. GĐ yêu cầu KTV nội bộ kiểm toán một chi nhánh mới về hiệu quả hoạt động của nó là ví dụ về:
a. Kiểm toán hoạt động
b. Kiểm toán tuân thủ
c. Kiểm toán BCTC
d. Kiểm toán độc lập
II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI, GIẢI THÍCH
1. Việc một công ty nhỏ được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập sẽ luôn luôn đưa đến một sự
bảo đảm tuyệt đối về tính chính xác cuả báo cáo tài chính.
2. Kiểm toán viên nội bộ trong các ngân hàng chỉ thực hiện kiểm toán hoạt động thay vì thực hiện cả
kiểm toán tuân thủ và kiểm toán BCTC.
3. Nếu bộ phận kiểm toán nội bộ trong ngân hàng làm việc hiệu quả, có khả năng các ngân hàng thương
mại sẽ không cần thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC nữa.
4. Quyền lợi của người cung cấp những thông tin tài chính cũng như những người sử dụng các thông tin
đó là như nhau và các quyền lợi chung này là đòi hỏi cho việc kiểm toán độc lập hàng năm.
5. Nếu các công ty kiểm toán độc lập hoạt động mạnh sẽ thực hiện việc kiểm toán tất cả các đơn vị
trong nền kinh tế, không cần kiểm toán nhà nước.
6. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính sẽ làm giảm nhẹ trách nhiệm của giám đốc hoặc người đứng
đầu đơn vị được kiểm toán.
– 2-
Bài tập Kiểm toán đại cương
Chương 2 MÔI TRƯỜNG KIỂM TOÁN
I. TRẮC NGHIỆM
1. Chất lượng dịch vụ kiểm toán được đánh giá bởi:
a. Hiệp hội kiểm toán
b. Quá trình thực hiện kiểm tra chéo giữa các công ty kiểm toán với nhau
c. Những nhà đầu tư.
d. Đối tượng sử dụng thông tin BCTC được kiểm toán
2. Các nguyên tắc kiểm toán có một yêu cầu sau:
a. KTV thực hiện kiểm toán với sự thận trọng nghề nghiệp đúng mức
b. KTV có hiểu biết về kiểm soát nội bộ
c. Các báo cáo tài chính được trình bày phù hợp với những nguyên tắc kế toán thông thường
d. KTV duy trì sự độc lập
3. Sản phẩm dịch vụ kiểm toán là loại sản phẩm:
a. Đòi hỏi người sử dụng có kiến thức kinh tế nhất định.
b. Giá trị càng tăng lên khi càng có nhiều người sử dụng.
c. Không bị tiêu hao trong quá trình sử dụng
d. Tất cả đều đúng
4. Phát biểu nào sau đây về Chuẩn mực kiểm toán là hợp lý nhất:
a. Chuẩn mực kiểm toán là những điều kiện tiền đề để Công ty kiểm toán có thể ký hợp đồng kiểm
toán với khách hàng.
b. Chuẩn mực kiểm toán là văn bản hướng dẫn hành nghề chung cho các kế toán viên.
c. Chuẩn mực kiểm toán là cơ sở giúp cho kiểm toán viên tránh được rủi ro nghề nghiệp nếu làm đúng
theo hướng dẫn
d. Tất cả đều không hợp lý
5. Kiểm toán viên phải chịu trách nhiệm pháp lý truớc khách hàng vì:
a. Những sai sót thông thường hoặc sai sót nghiêm trọng mà KTV gây nên
b. Không tìm ra được những gian lận trên BCTC
c. Không thể đưa ra ý kiến về BCTC
d. Thiếu sự thận trọng trong công việc
6. Sau khi kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán cho công ty Y, công ty kiểm toán X được Cty Y
mời kiểm toán BCTC năm đó. Công ty X sẽ:
a. Chấp nhận hợp đồng vì khách hàng quen biết
b. Không chấp nhận hợp đồng vì vi phạm tính độc lập
c. Chấp nhận hợp đồng hay không còn tùy vào phí kiểm toán
d. Tất cả đều sai
7. Công ty X khai khống giá trị hàng tồn kho để vay ngân hàng. KTV không phát hiện ra sự gian lận này
nên đưa ra ý kiến không hợp lý. Ý kiến nào luôn đúng:
a. KTV phải chịu trách nhiệm
b. Ban quản trị của công ty X phải chịu trách nhiệm
c. Cả ban quan trị của công ty X và KTV đều phải chịu trách nhiệm
d. KTV không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào
8. Những người chịu trách nhiệm ký tên trên báo cáo kiểm toán là:
a. Chủ phần hùn
b. KTV chính phụ trách cuộc kiểm toán
c. Bất kỳ KTV nào có tham gia cuộc kiểm toán
d. Chủ phần hùn và KTV chính phụ trách cuộc kiểm toán
– 3-
Bài tập Kiểm toán đại cương
9. Việc một kiểm toán viên đưa ra một báo cáo kiểm toán không có một hạn chế nào về độ tin cậy cho các
BCTC mà anh (cô) ta biết là nó sẽ đưa đến hiểu lầm, hiểu sai, kiểm toán viên ấy:
a. Sẽ chịu trách nhiệm hình sự cũng như trách nhiệm dân sự.
b. Sẽ chịu trách nhiệm dân sự.
c. Sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu các công ty khách hàng cũng nhận biết rằng các BCTC là
không đáng tin cậy.
d. Sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu anh ta không thực hiện các phương pháp kiểm toán rơi vào
những phần báo cáo gây hiểu lầm.
10. Tiêu chuẩn nào sau đây là cần thiết để hoạt động trong nghề kiểm toán
a. Tự trau dồi, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ.
b. Độc lập.
c. Có kiến thức tổng quát.
d. Quen thuộc với một khối lượng kiến thức chuyên môn phức tạp.
II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI, GIẢI THÍCH
1. Kiểm toán viên ở tất cả các quốc gia đều thực hiện kiểm toán theo một chuẩn mực chung là chuẩn
mực kiểm toán quốc tế.
2. Kiểm toán viên độc lập sẽ vi phạm tính bảo mật nếu cung cấp thông tin cho cơ quan thuế trong quá
trình điều tra của cơ quan này.
3. Điều cần nhất đối với một kiểm toán viên là tính độc lập vì vậy kiểm toán viên phải duy trì tính độc
lập của mình đối với mọi dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
4. Kiểm toán viên không bao giờ phải chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại do không tìm ra
được sự gian lận.
5. Một kiểm toán viên có thể có lợi ích tài chính trực tiếp liên quan đến khách hàng của mình miễn là
khoản đầu tư không đáng kể so với tài sản ròng của anh ta.
6. Thực hiện các công việc được giao với thái độ phân biệt đối xử được xem như là vi phạm nguyên tắc
tư cách nghề nghiệp
7. Một KTV không được cho là độc lập với công ty khách hàng đang kiểm toán (kinh doanh hàng điện
máy) nếu cha của anh ta mua hàng của công ty đó.
8. Công ty kiểm toán phải chịu trách nhiệm pháp lý trước khách hàng nếu kiểm toán viên của mình tiết
lộ thông tin của khách hàng cho đối thủ cạnh tranh của khách hàng.
9. Kiểm toán viên độc lập không phải chịu trách nhiệm pháp lý trước khách hàng nếu không phát hiện ra
những gian lận về thuế vì thuế do cơ quan thuế kiểm tra.
10. Tính độc lập không cần thiết phải có đối với việc thực hiện kiểm toán hoạt động.
11. Nếu vợ (chồng) của một kiểm toán viên đang có một khoản vay lớn tại ngân hàng thì KTV đó
không độc lập với ngân hàng đó khi kiểm toán.
12. Việc KTV có đưa ra một nhận xét về BCTC của công ty khách hàng khách quan hay không hoàn
toàn tùy thuộc vào thái độ của Ban lãnh đạo công ty khách hàng.
13. Công ty kiểm toán được phép đòi hỏi khách hàng làm theo tất cả các yêu cầu của mình khi cung cấp
dịch vụ kiểm toán cho khách hàng.
II. BÀI TẬP – TÌNH HUỐNG
1. Cho các dữ kiện sau , hãy chỉ ra khi nào một kiểm toán viên công chứng là có tính độc lập trong
quan hệ với khách hàng bằng cách khoanh vòng vào các chữ Đúng hay Sai bên cạnh.
Tính độc lập
a. Con của một kiểm toán viên độc lập có lợi ích tài chính với công ty khách
hàng mà anh ta đang kiểm toán.
b. Chồng (vợ) của kiểm toán viên độc lập có lợi ích tài chính đáng kể với
công ty khách hàng mà anh ta đang kiểm toán.
c. Anh em trai của kiểm toán viên độc lập là người quản lý công ty khách
hàng nơi anh ta thực hiện kiểm toán.
Đúng
Đúng
Đúng
Sai
Sai
Sai
– 4-
Bài tập Kiểm toán đại cương
d. Cha của kiểm toán viên độc lập là một thương gia làm ăn với công ty
khách hàng.
e. Mẹ của kiểm toán viên độc lập có lợi ích đang vay tại ngân hàng mà anh
ta đang kiểm toán.
Đúng
Đúng
Sai
Sai
2. Khi tiến hành kiểm toán BCTC cho công ty Thiên Bình, kiểm toán viên Nam đã gặp các tình
huống sau:
a. Hai tháng trước ngày kết thúc niên độ, nhân viên kế toán tổng hợp của công ty Thiên Bình đã nghỉ
việc và cho đến ngày lập BCTC, công ty vẫn chưa tìm được người thay thế. Do đó, những nghiệp
vụ phát sinh của công ty Thiên Bình trong hai tháng cuối niên độ chưa được ghi vào sổ sách. Vì
Nam đã kiểm toán BCTC năm trước cho công ty, nên Thiên Bình đã nhờ kiểm toán viên Nam lập
BCTC và sau đó tiến hành kiểm toán BCTC cho năm hiện hành.
b. Khi được biết Nam phụ trách hợp đồng kiểm toán cho công ty Thiên Bình, Ngọc  một chuyên viên
kinh tế đang thực hiện một công trình nghiên cứu với đề tài các nghiệp vụ tài chính của công ty cổ
phần đã đề nghị Nam cung cấp thông tin hoặc cho nhận xét về những hoạt động tài chính của công
ty Thiên Bình, Ngọc hứa sẽ bảo mật các thông tin mà Nam cung cấp.
c. Sau khi kiểm kê hàng tồn kho cuối năm của công ty Thiên Bình, người quản lý phân xưởng đã tặng
kiểm toán viên Nam cần câu cá do Thiên Bình sản xuất.
Yêu cầu: Trong từng tình huống trên, bạn hãy cho biết nếu nhận lời thì kiểm toán viên Nam có vi phạm
đạo đức nghề nghiệp không? Giải thích.
3. Hãy cho biết trong các tình huống dưới đây kiểm toán viên đã làm theo hoặc vi phạm tiêu
chuẩn nghề nghiệp nào?
a. Kiểm toán viên đã cung cấp thông tin của công ty khách hàng được kiểm toán cho một người bạn
thân .
b. Giám đốc công ty khách hàng yêu cầu kiểm toán viên thay đổi ý kiến nhận xét trên báo cáo kiểm
toán. Kiểm toán viên đã đồng ý mà không có bất kỳ một sự tranh luận nào dù rằng cơ sở của ý kiến
đó là không thích hợp.
c. Nghi ngờ có sai phạm chế độ kế toán dẫn đến sai lệch số liệu khoản phải thu kiểm toán viên đã tiến
hành kiểm tra tòan bộ số liệu, chứng từ có liên quan thay vì thực hiện kiểm tra chọn
mẫu.
d. Do mâu thuẫn với một người quen cũ đang làm kế toán tại công ty khách hàng được kiểm toán,
kiểm toán viên đã đưa ra nhận xét không đúng về phần việc mà người quen anh ta phụ trách trên
báo cáo kiểm toán
– 5-
Bài tập Kiểm tốn đại cương
Chương 3 HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ
I. TRẮC NGHIỆM
1. HTKSNB là một quy trình chòu ảnh hưởng bởi HĐQT và ban lãnh đạo. Điều đó có nghóa
là:
a. HĐQT và ban lãnh đạo trực tiếp kiểm tra mọi nghiệp vụ phát sinh
b. Các thể thức kiểm soát được HĐQT và ban lãnh đạo lựa chọn và trực tiếp thực hiện
c. Các thể thức kiểm soát được lựa chọn và cài đặt vào chỗ nào là tùy thuộc vào
nhận thức, thái độ của mỗi HĐQT và ban lãnh đạo quyết đònh
d. Các thể thức kiểm soát được lựa chọn và cài đặt tùy thuộc vào phạm vi kinh doanh
mà HĐQT và ban lãnh đạo quyết đònh.
2. Khi thiết kế HTKSNB lónh vực nào cho dưới đây là không cần phải có kiểm soát:
a. Thuê tài sản là bất động sản để làm trụ sở
b. Chi phí cho hoạt động xã hội có tính vào chi phí của ngân hàng
c. Sao in các tài liệu, văn bản pháp quy cho các bộ phận trong ngân hàng
d. Tất cả đều sai
3. Nguyên tắc bất kiêm nhiệm:
a. Là một nguyên tắc luôn phải tuân thủ trong thiết kế HTKSNB.
b. Là nguyên tắc trong đó mỗi nhân viên không được kiêm nhiệm nhiều công việc
khác nhau
c. Là một trong các thủ tục kiểm soát nội bộ
d. Là nguyên tắc đảm bảo ngăn ngừa mọi gian lận của các nhân viên
4. KTV thường sử dụng lưu đồ để mô tả HTKSNB vì:
a. Phương pháp này dễ thực hiện
b. Lưu đồ giúp thấy rõ sự luân chuyển chứng từ và trách nhiệm của các bộ phận
chức năng
c. Lưu đồ dễ cho thấy các chốt kiểm soát được cài đặt như thế nào
d. Câu b và c đúng
5. HTKSNB có thể gặp các hạn chế vì:
a. Các biện pháp kiểm tra thường nhằm vào các sai phạm đã dự kiến trước chứ không
phải các trường hợp ngoại lệ.
b. Nhân viên thiếu thận trọng, sao lãng hoặc hiểu sai các chỉ dẫn
c. Có sự thông đồng của một số nhân viên
d. Tất cả những điểm trên
6. HTKSNB được thiết lập để:
a. Phục vụ cho bộ phận kiểm toán nội bộ
b. Thực hiện chế độ quản lý tài chính kế toán nhà nước
c. Thực hiện các mục tiêu của các nhà quản lý đơn vò
d. Giúp KTV độc lập dễ lập kế hoạch kiểm toán
7. Nguyên tắc mọi lónh vực đều phải được kiểm soát không được tuân thủ khi:
a. Một thủ tục kiểm soát đã không được thiết kế trong một số lónh vực hoạt động
b. Ban giám đốc không thiết kế nhiều thủ tục kiểm soát
c. Ban giám đốc không quan tâm đến rủi ro trong lónh vực sao in các tài liệu của ngân
hàng
d. a và c
8. Trong q trình xem xét hệ thống KSNB, kiểm tốn viên khơng có nghĩa vụ phải:
a. Tìm kiếm các thiếu sót quan trọng trong hoạt động của KSNB.
– 6-

Bạn đang tìm hiểu bài viết Bài tập kiểm toán căn bản có lợi giải đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.