4 5 ngày bằng bao nhiêu giờ đáng xem nhất 2024

Xem 4 5 ngày bằng bao nhiêu giờ đáng xem nhất 2024

Các bạn giúp mình nha. Mai mình kiểm tra rồi.

Bài 2:

a)$frac{5}{6}$ ngày=20 giờ

$frac{3}{4}$ giờ=45 phút

b)3 giờ 7 phút=187 phút

3,6 giờ=216 phút

c)480 phút=8 giờ

7200 giây=120 phút

7200 giây=2 giờ

Bài 2:

Bài giải

Thời gian đi và nghỉ là:

3 giờ 15 phút+10 phút=3 giờ 25 phút

Ngưới đó đến B lúc:

7 giờ 35 phút+3 giờ 25 phút=11 giờ

Đáp số: 11 giờ

Bài 4:

Bài giải

Thời gian đi và nghỉ là:

11 giờ-7 giờ 45 phút=3 giờ 15 phút

thời gian đạp xe đến B là:

3 giờ 15 phút-25 phút=2 giờ 50 phút

Đáp số: 2 giờ 50 phút

Bài 2:

a. 5/6 ngày = 20 giờ, 3/4 giờ = 45 phút

b. 3 giờ 7 phút = 187 phút, 3,6 giờ = 216 phút

c. 480 phút = 8 giờ, 7200 giây = 120 phút = 2 giờ

Bạn đang tìm hiểu bài viết 4 5 ngày bằng bao nhiêu giờ đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.