4/5 bằng bao nhiêu phần trăm đáng xem nhất 2024

Xem 4/5 bằng bao nhiêu phần trăm đáng xem nhất 2024

Phân số 4/5 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là?

3. Phân số 4/5 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là
A. 0,8%        B.4,5%        C.80%       D.45%

Phân số 4/5 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là
80%Phân số 4/5 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:
4/5 × 100% = 80%

Bạn đang tìm hiểu bài viết 4/5 bằng bao nhiêu phần trăm đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.