2 3 của 10 là bao nhiêu đáng xem nhất 2024

Xem 2 3 của 10 là bao nhiêu đáng xem nhất 2024

2/3 của 20 m là bao nhiêu ?

Được cập nhật 4 tháng 4 lúc 21:11

2/3 của 20 m là 20:3*2=13.33333333333333333333

2/3 của 20m là:

20 : 2/3 = 20/1 x3/2 = 60/2 = 30(dm)

bảng 30 chứ

3/20 m2 là mấy

Ngu thích thể hiện

một nửa của 10 là 6 thì 2/3 của 20 là bao nhiêu?

Một nửa của 10 là 6 thì 2/3 của 20 là 8 nha bạn!

Cho tập hợp A={-3;5;7} B={-2;-1;4;9}

a.có bao nhiêu tích x.y(với x e A,y e B)

b.có bao nhiêu tích là bội của 6?

c.có bao nhiêu tích là ước của 20 ?

c.có bao nhiêu tích là ước của 20?

Bạn đang tìm hiểu bài viết 2 3 của 10 là bao nhiêu đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.