1:10 phút bằng bao nhiêu giờ đáng xem nhất 2024

Xem 1:10 phút bằng bao nhiêu giờ đáng xem nhất 2024

1 h 10 p đổi ra a giờ là bằng bao nhiêu giải thích ra giùm mik với

Đáp án:

1h20p =$frac{7}{6}$ h1,6h

Giải thích các bước giải:

Đáp án:1 h 10 p=$frac{7}{6}$ h

Giải thích các bước giải:

1h 10p=1+$frac{10}{60}$

=1+$frac{1}{6}$

=$frac{7}{6}$
VẬY 1h20p=$frac{7}{6}$ h

Bạn đang tìm hiểu bài viết 1:10 phút bằng bao nhiêu giờ đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.