1 6 của 42 là bao nhiêu đáng xem nhất 2024

Xem 1 6 của 42 là bao nhiêu đáng xem nhất 2024

bác An nuôi 42 con thỏ . Bác đã bán 1/6 số con thỏ . Hỏi bác còn lại bao nhiêu con thỏ ?

Được cập nhật 29 tháng 9 2019 lúc 18:52

số con thỏ bác an đã bán là : 42:6=7(con)

số con thỏ bác an còn lại là :42-7=35(con)

đáp số:35 con

nnhows tích đúng cho mình nha.ok

giải :

bác An đã bán số thỏ là :

42 : 6 x 1 = 7 ( con )

ĐÁP SỐ : …………..

Số con thỏ bác còn lại là:

42.5/6=35

Đáp số:35

7 con nha

Bác An bán số con chó là:

42:6=7(con)

Bác An còn số con chó là:

42 – 7=35(con)

Đáp số:35 con chó

35 con thỏ

Bác còn lại số con thỏ là:

42 * 1/6= 7 (con)

Đ/S: 7 con thỏ.

35 con thỏ

số thỏ bác an đã bán là:42×1/6=7(con)

bác còn lại số con thỏ là:42-7=35(con)

đáp số:35 con thỏ.

chấm hết!

nhớ cho mình với nha !

Bác An nuôi 48 con thỏ, bác đã bán đi 1/6 số thỏ đó. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu con thỏ ?

Số thỏ bác An đã bán là:

48 : 6 = 8 (con thỏ)

Số thỏ còn lại là:

48 – 8 = 40 (con thỏ).

Đáp số: 40 con thỏ

Bác An nuôi 48 con thỏ, bác đã bán đi 1/6 số thỏ đó. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu con thỏ ?

Số thỏ bác An đã bán là:

48 : 6 = 8 (con thỏ)

Số thỏ còn lại là:

48 – 8 = 40 (con thỏ).

Đáp số: 40 con thỏ

Bạn đang tìm hiểu bài viết 1 6 của 42 là bao nhiêu đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.