0 6 bằng bao nhiêu tỉ số phần trăm đáng xem nhất 2024

Xem 0 6 bằng bao nhiêu tỉ số phần trăm đáng xem nhất 2024

số thập phân 0,2 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là bao nhiêu ?

Được cập nhật 24 tháng 1 2018 lúc 19:18

20 phần trăm

Số thập phân 0,2 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:(frac{2}{10})

được viết là 2 %

Số thập phân 0,85 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là

A. 8,5%

B. 850%

C. 0,85%

D. 85%

Được cập nhật 3 tháng 5 lúc 13:52

Đáp án D

Số thập phân 0,85 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

A. 8,5%

B. 850%

C. 0,85%

D. 85%

Được cập nhật 11 tháng 5 lúc 15:59

Đáp án D

Số thập phân 0,85 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

a. 8,5%

b. 850%

c. 0,85%

d. 85%

Được cập nhật 22 tháng 12 2020 lúc 19:32

Đáp án D

Số thập phân 0,85 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là

A. 850%

B. 85%

C.8,5%

D. 0,85%

Đáp án B

Số thập phân 0,85 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là

A.8,5%

B.850%

C.0,85%

D.85%

Đáp án D

Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm 0,6= … 0,48= … 6,25= … B) Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân 7%= … 37% = …  785% = …

Được cập nhật 10 tháng 8 lúc 16:00

Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm 0,6=60%           0,48=48%            6,25=625%

Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân 7%=0,07            37% =0,37             785% =7,85

0,6=60%             ;      0,48=48%         ;       6,25=625%                                                 7%=0,07            ;       37%=0,37        ;        785%=7,85

0,6=60%

0,48=48%

6,25=625%

7%=0,07

37%=0,37

785%=7,85

Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,75=….. ; 0,6=….; 1,5=….. ;

viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân;

65%=…….; 8%=…… ; 175%=…….

Được cập nhật 13 tháng 7 lúc 14:15

0,75 = 75% ; 0,6 = 60% ; 1,5 = 150%

65% = 0,65 ; 8% = 0,08 ; 175% = 1,75

0,75=75%;0,6=60%;1,5=150%

65%=0,65;8%=0,08;175%=1,75 nha!!

Chúc bạn học giỏi!!

0,75=75% ; 0,6=60% ; 1,5=150%

65% =0,65 ; 8%=0,08 ; 175% =1,75 nha!!

phân số 9/12 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là bao nhiêu?

Được cập nhật 29 tháng 4 2017 lúc 11:45

(frac{9}{12}=0,75=75%)

Đáp số: 75%

75% bạn nhé

75% là đúng nhé

Viết các số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm :

2,025 =

15,8 =

0,2 =

3,2 =

11,1 =

Được cập nhật 31 tháng 3 2017 lúc 22:27

bạn chỉ cần lấy số đó nhân với 100 là được rồi viết thêm ký hiệu % ở đằng sau

2.025 = 202.5 %

15.8 = 1580 %

0.2 = 20 %

3.2 = 320 %

11.1 = 1110 %

k mk nhá

2.025=202,5%

15,8=1580%

0,2=20%

3,2=320%

11,1=1110%

2,025=202,5%

15,8=1580%

0,2=20%

3,2=320%

11,1=1110%

Bạn đang tìm hiểu bài viết 0 6 bằng bao nhiêu tỉ số phần trăm đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.