0 35 km bằng bao nhiêu Mét đáng xem nhất 2024

Xem 0 35 km bằng bao nhiêu Mét đáng xem nhất 2024

12,5dm=……m       0,35km=……m         376ha=………km vuông         250000m vuoobg=……….km vuông

Được cập nhật 6 tháng 12 2020 lúc 17:36

12,5 dm = 1,25 m

0,35 km = 350 m

376 ha = 3,76 km2

250000 m2= 0,25 km2

k mình nha

Chúc bạn học giỏi

Mình cảm ơn bạn nhiều

12,5dm=1,25m       0,35 km=350m              376ha=3,76 km vuông           250000m vuong =0,25 km vuông

1,25

350

3,76

0,25

*** mk nha

12,5dm = ….m              0,35km = …… m

376ha = ….km2             250000m2 = …… km2

Được cập nhật 13 tháng 11 2016 lúc 11:26

12,5 dm = 1,25 m                0,35 km = 350 m

376 ha = 3,76 km2                    250000m2= 0,25 km2

k mình nha

Chúc bạn học giỏi

Mình cảm ơn bạn nhiều

12,5 = 1,25

376 = 3,76

0,35 = 350

250000 = 0,25

nha bn

12,5dm=1,25m

376ha=3,76km2

0,35km=350m

250000m2=0,25km2

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đocó đơn vị là mét :

12,5dm=   m

0,35km=   m

b) Viết các có số đo saudướidạng số đocó đơn vị làkilômét vuông :

376ha=   km2

250000m2=  km2

Được cập nhật 27 tháng 11 2016 lúc 18:41

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đocó đơn vị là mét :

12,5dm= 1,25m

0,35km= 350m

b) Viết các có số đo saudướidạng số đocó đơn vị làkilômét vuông :

376ha=3,76km2

250000m2= 0,25km2

a)12,5dm=125m

0,35 km=3500

b)376ha=37,6km

250000m2=0,025

Tích mk nha

a ) 12,5dm = 1,25m

0,35km = 350m

b) 376ha = 3,76km2

250000m2= 0,25km2

12,5dm=             m                             0,35km=                      m

Được cập nhật 13 tháng 11 2016 lúc 20:43

12,5dm=125m

0,35km=350km

k nha cảm ơn nhiều

12,5 dm = 1,25 m

0,35 km = 350 m

chúc bạn may mắn

12,5dm=1,25m

0,35km=350m

a, viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét:

12,5dm=…….          0,35km=…………

b, viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông:

376ha=……….          250 000 m vuông=………..

Ai nhanh nhất mình tick cho 1000 tick

Được cập nhật 25 tháng 11 2017 lúc 17:30

a . 1, 25

350

b. 0, 367

0, 00025

viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét :

12,5dm = ,,,,,,,,,,,,,,           0,35km = ……………..

viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét :

376ha = …………….           250 000m vuông = ………….

Được cập nhật 24 tháng 11 2017 lúc 20:43

viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét :

12,5dm = 1,25m         0,35km = 350

viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét :

376ha = 37,6km        250 000m vuông = 0,25 km2

ê khoan , câu cuối là :250000m vuông=25 km vuông nha

12,5 dm = 1,25m                          0,35 km = 350 m                 376ha = 3,76 kmvuong                         250 000m vuong = 0,25                     h mk nha

Bài 1: (Toán)

a) Viết các số đo saudưới dạng số đo có đơn vị là Mét:

12,5dm=………..   0,35km=………………

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là Ki-lô-mét vuông:

376ha=………….        250 000m2=…………

GIÚP MK VỚI! ><

Được cập nhật 27 tháng 11 2016 lúc 20:36

a) 12,5dm=125m  ; 0,35 km=350m

b) 376ha= 3,76 km vuông : 250 000m2=0,25 km2 LÀM ƠN K CHO MÌNH NHA BẠN DỄ THƯƠNG

12,5 dm=………………….m

0,35km………………..m

Được cập nhật 27 tháng 11 2017 lúc 23:29

12,5dm=1,25m

0,35km=350m

k cho mk nha bn

THANK YOU VERY MUCH

12,5 dm = 1,25 m

0,35 km = 350 m

tk mình nha

12,5 dm = 1,25 m

0,35 km = 350 m

0,35km =………………………………………..m250 000 m2= …………………………………. km2

Được cập nhật 26 tháng 11 2017 lúc 19:51

0,35km=3500m.

250 000 m vuông= 0,0000025km vuông.

Trướctiên ta cần đêm km cách m mấy số: km ; hm ; dam . Có 3 số vì vậy ta cần phải nhân 0,35 với 100 thì sẽ bằng 350 vậy

0,35km = 350 m

Trướctiên ta cần đếm km2 cách m2 mấy số : km2 ; hm2 ; dam2. Có 3 số vì vậy ta cần phải nhân 250 000 với 0,0000001 thì sẽ bằng 0,025 vậy 250 000 m2= 0,025 km2

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáylà 3,5 m và chiều cao 12,5dm

phai tinh chieu cao chu . cho dien tich roi ma

chiều cao là

3,5*2/12,5=0,56

ds:0,56

tích nhá

Bạn đang tìm hiểu bài viết 0 35 km bằng bao nhiêu Mét đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.